Splošno
torek, 15. oktober 2019

Volitve članov Študentskega zbora ŠOUP

Na ŠOUP potekajo redne volitve v Študentski zbor.

Redne volitve članov Študentskega zbora ŠOUP bodo potekale v petek, 18. oktobra 2019, nepretrgoma od 7. do 16. ure na posameznih voliščih (seznam volišč). Volitve se bodo vršile za vse volilne enote v Študentskem centru Univerze na Primorskem na Čevljarski ulici 27 v Kopru.

Volilni upravičenci, ki na dan volitev niso prisotni v kraju študija, lahko glasujejo na predčasnem glasovanju. Predčasno glasovanje se bo vršilo za vse volilne enote v Študentskem centru Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper v torek, 15. oktobra 2019, nepretrgoma od 7. do 16. ure.