Primss
četrtek, 07. december 2017

Sociodrama

Ko gledalci postanejo igralci, in obratno.

Prvi trije poskusi sociodrame v Kopru so imeli odličen odziv, zato z veseljem PRIMSS sporoča, da se decembra vidimo še dvakrat! Tudi tokrat bosta za dinamiko procesa sociodrame skrbela Devina Elena Flores in Matic Munc, vabljeni pa ste vsi, saj sta dogodka brezplačna. 

Zavod Primorsko svetovalno središče (PRIMSS) za vas pripravlja posebno gledališko doživetje, kjer gledalci ne boste zgolj gledalci v običajnem pomenu besede, ampak po želji tudi aktivni soustvarjalci gledališkega dogajanja. V petek, 8. in v sredo, 13. decembra 2017, v Centru mladih Koper udeleženci ne bodo omejeni na eno samo (pravilno) pot, ampak na raziskovanje neznanega števila poti, omejenih z odkritostjo naše ustvarjalnosti in (pre)drznosti. Vnaprejšnjega scenarija ni. Ustvarimo ga skupaj!

Dogodek lahko spremljate tudi na facebooku TUKAJ.

Udeležba brezplačna, lepo vabljeni!

Opis projekta:
Sociodrama vključuje elemente improvizirane drame v kontekstu pomoči pri reševanju notranjih psihičnih konfliktov posameznikov. Gre za skupinsko uprizarjanje določenih socialnih situacij in reševanje konfliktov med skupinami ali znotraj neke obstoječe skupine. Stremi se k temu, da sta dva igralca (ali vsaj eden) vnaprej seznanjena s socialno situacijo, ki je tema predstave/igre, v katero se potem samoiniciativno in improvizacijsko vključujejo obiskovalci.

Cilji projekta:
- spodbuditi spontanost in ustvarjalnost mladih, kar lahko pozitivno vpliva na vsa področja njihovega življenja,
- gojiti ljubezen in medsebojno deljenje kot močna in nenadomestljiva principa skupinskega življenja,
- spodbujanje in razvoj kritičnega mišljenja mladih, ki se v poteku predstave/igre lahko znajdejo v konfliktnih vlogah,
- spodbujanje delovanja prilagoditvenih mehanizmov, tako na ravni posameznika kot tudi skupine, kar nalaga hitra in nepredvidljiva dinamika predstave/igre,
- uporaba in vadba socialnih spretnosti.

Način izvedbe:
Izvedba vključuje posameznike, ki jim je vnaprej dana vloga in ostale (obiskovalci), ki se v predstavo/igro vključujejo z določenimi vlogami po lastni presoji. Glavni akterji so vodja sociodrame (fascilitator), glavna igralca in skupina, ki ima bolj ali manj pasivno oz. aktivno funkcijo. Dogajanje se odvija na odru kot v gledališču. Vodja nosi odgovornost za razvijanje dogodkov. Skrbi, da je skupina funkcionalna in z uporabo različnih tehnik pripravlja izbor protagonistov znotraj celotne skupine na neprisiljen način. V teku določene scene vodi in usmerja protagonista in njegovo dramo, neopazno nakazuje menjave vlog in tok igre, odloča se, v katero smer in kateri vidik drame bo uporabljen za nadaljevanje igre. Protagonist se menja znotraj skupine. V določeni sceni je protagonist tisti, ki razrešuje svojo dramo oziroma izvorni par igralcev. Njegova ali njuna naloga je konfrontacija z neko njegovo konfliktno situacijo, odnosom, skupina pa išče primerno rešitev za neko novo situacijo. Skupina vključuje vse, ki so udeleženi v sociodrami. Njihova vloga je zelo pomembna. Lahko jih vidimo kot gledalce, občinstvo, lahko so nekateri izmed skupine igralci na odru. Najbolj odločilno vlogo ima skupina v tako imenovanem sharingu, ki se odvije vsakič, ko je do konca izvedena določena drama nekega protagonista. V tem delu skupina deli aktivne misli, ki se navezujejo na dogajanja v izvedeni drami s stališča njihovih osebnih doživljanj, in ne kot kritiko na samo dramo. Možne teme sociodrame so lahko družbena kriza, ljubezen, depresije, fobije, motnje hranjenja, samopoškodovanje, odvisnost od drog ipd.

Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Koper