Zagovornik - glas otrok

Kaj je zagovornik?

Projekt Zagovornik – Glas otroka izvaja Varuh človekovih pravic RS, ki ga vodi Vlasta Nussdorfer. Koordinatorica za področje Južne Primorske, Notranjske in Krasa je Martina Jenkole.
Potreba po postavitvi zagovornika otrok ali mladostnikov izhaja iz potreb vsakdanjega življenja. V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP) je v ospredje postopkov postavljen otrokov/mladostnikov interes (3. člen KOP – Korist otroka: »Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ne glede na to, ali jih opravljajo državne ali zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, naj bodo glavno vodilo otrokove koristi), da je otrok/mladostnik upoštevan in obravnavan kot samostojen nosilec pravic in da je okrepljen njegov položaj v zadevah, ki se ga dotikajo.«).
Z zagovorništvom, ki je namenjeno vsem otrokom in mladostnikom do osemnajstega leta starosti, želimo ojačati njihov glas, da bodo njihove pravice spoštovane ter njihovi pogledi in želje upoštevani (12. člen KOP – Otrok kot subjekt v postopkih: »Otroku, ki je sposoben izoblikovati lastno mnenje, države podpisnice jamčijo pravico do prostega izražanja teh mnenj o vsem, kar je v zvezi z otrokom; o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. V ta namen bo otroku še posebej omogočena možnost zaslišanja, v katerem koli sodnem ali upravnem postopku, ki je v zvezi z otrokom, bodisi neposredno bodisi prek zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje:«).

Zagovornik nastopi v primerih:

 • odločanja o zaupanju otroka/mladostnika in odločanja o stiskah;
 • odklanjanja namestitve otroka/mladostnika v rejniško družino ali zavod;
 • predodelitve otroka ali mladostnika;
 • odklanjanja stikov otroka ali mladostnika z enim od staršev;
 • težav pri poteku stikov;
 • odvzema otroka/mladostnika in namestitve v zavodsko varstvo ali rejništvo;
 • prenehanje rejništva in vrnitve otroka/mladostnika domov;
 • zdravljenja otroka/mladostnika v pedopsihiatrični bolnišnici;
 • premestitve otroka/mladostnika v drugo rejniško družino;
 • ko sodišče v različnih postopkih s sklepom postavi zagovornika, z namenom zavarovanja pravic in koristi otroka/mladostnika;
 • nenadne spremembe otroka/mladostnika – odklanjanje šole, beg, poskus samomora.

Zagovornik v procesu dela z otrokom ali mladostnikom zagotavlja možnosti aktivnega sodelovanja otroka ali mladostnika pri odločanju o njegovi usodi, ga seznanja z vsemi informacijami, njegovimi možnostmi in izbirami, prepoznava in skrbi za upoštevanje otrokovega ali mladostnikovega mnenja, skrbi, da so v vseh zadevah varovane njegove koristi ter sodeluje z območnim koordinatorjem, institucijami in starši.

Kdaj poiskati zagovornika?

Na zagovornika se lahko obrneš, ko v zadevah, ki se te tičejo (na sodišču, centru za socialno delo, policiji, šoli, zavodu…):

 • ne razumeš, kaj se dogaja in želiš informacije;
 • bi rad/rada povedal/povedala svoje mnenje, a te odrasli ne poslušajo;
 • čutiš, da odrasli niso razumeli, kar si povedal/povedala;
 • ko odrasli odločajo o tvoji prihodnosti.

Zagovornika otroka ali mladostnika poiščeš preko odraslih, ki jim zaupaš ali ga pokličeš sam/sama na brezplačno tel. št. 080 15 30 ali pišeš na: info@varuh-rs.si. Projekt vodi Varuh človekovih pravic RS; koordinatorica za področje Južne Primorske, Notranjske in Krasa je Martina Jenkole (031 344 593).

Zagovornica: Barbara Kramžar