Osebni in poslovni coaching

Kaj je coaching?

Coaching je aktivno spremljanje posameznika skozi proces osebne ali poslovne spremembe, pri čemer uporabimo njegove prisotne in speče vire moči in sposobnosti.
Je zaupen, v cilj usmerjen pogovor, s katerim posameznika opolnomočimo, da se prožno odzove na spremembo in doseže zanj pomembne cilje. V procesu coachinga je klient enakovreden partner, odgovoren za svoje mišljenje, čustva in vedenje.

Zakaj coaching?

Hočete prepoznati svoje resnične osebne cilje in vizije?
Se pripravljate na novo poklicno nalogo ali službo?
Se preseliti, poročiti?
Ste vznemirjeni, ko morate javno nastopati?
Hočete okrepiti svojo samopodobo in se bolje spoznati?
Prevzemate novo delovno področje ali se začenja novo obdobje vašega življenja?
Je vaš odnos s šefom ali sodelavci izzivalen?
V poslu so mnogi pogosto osamljeni, saj o temah z delovnega mesta težko razpravljajo s sodelavci. Včasih preprosto potrebujemo »pogled od zunaj«.
Podobno je z zasebnimi temami. Včasih je dovolj odkrit pogovor s prijateljem, pogosto pa ne, zlasti če vam ta ponuja »dobre nasvete«. Ko dober prijatelj ne zadošča, pomaga coaching.
Vse to so dobri razlogi, da se ljudje odločijo za coaching.

Coach vas skozi spremembo vodi lahkotno in ciljno orientirano, po potrebi odstranjuje miselne in čustvene omejitve in motivira za prave, z osebnimi vrednotami usklajene cilje. Z dobrimi vprašanji in aktivnim poslušanjem pomaga jasno zagledati nove možnosti in vas okrepi, da ste jih sposobni videti in uporabiti.
Coaching tako poveže zavestne in nezavedne vire moči in spodbudi za doseganje ciljev, usklajenih z najglobljimi vrednotami.
Coach podpira pri izboljšanju področij, kjer ste že uspešni, pomaga pa vam razviti tudi speče potenciale in se prožno soočiti z življenjskimi spremembami. Z nalogami in povratnimi informacijami spremlja vaše napredovanje in vam pomaga pri prenosu vizij in ciljev v vsakdanje življenje, da čim prej vidite svoj napredek.

Kaj lahko pričakujete od coachinga in kakšna je razlika med coachingom, psihoterapijo in treningom/učenjem?

Pri coachingu aktiviramo vire moči in se ukvarjamo predvsem s sedanjostjo in  prihodnostjo klienta, ki je aktivni partner v procesu spremembe, s preteklostjo pa le, če je to potrebno za odstranjevanje notranjih omejitev. S posebnimi pristopi spodbudimo osebno odgovornost klienta za svoje življenje, ga spremljamo in mu damo tudi orodja za samopomoč. Pri coachingu predpostavljamo, da ima oseba že zdaj v sebi vse, kar potrebuje za doseganje svojih ciljev, le aktivirati jo je potrebno. Coaching je lahko odlično dopolnilo svetovanju ali terapiji, vendar ju ne nadomešča, zato vas po potrebi usmerimo tudi k drugim strokovnjakom.

Kako dolgo traja?

Glede na obsežnost teme je navadno potrebnih 2 do 5 coachingov, vsakih štirinajst dni ali tedensko, dodamo lahko spremljanje po telefonu ali spletu.
Coaching poteka v obliki zaupnih, v cilje usmerjenih pogovorov, ki trajajo od šestdeset do devetdeset minut.

Izvajalec coachinga
Matic Munc