PROJEKTI

ARHIV

MEDNARODNI PROJEKT YOUTH AdriNET

INTEL

PROJEKT A.I.D.S.

 

 

MEDNARODNI PROJEKT Youth AdriNet

Projekt je uspešno kandidiral na razpisu Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013 in pričel z izvajanjem oktobra 2011. Splošni cilj projekta, v okviru katerega sodeluje 14 projektnih partnerjev iz Italije (Gorica, Pesaro-Urbino, Rimini, Campobasso, Puglia), Slovenije (Izola), Albanije (Skadar), Bosne in Hercegovine (Sarajevo), Hrvaške (Pulj, Dubrovnik) in Srbije (Novi Sad), je promocija servisov za mlade in spodbujanje njihove udeležbe v civilni družbi, ki se bodo udejanjili skozi izmenjave tehničnih kompetenc in dobrih praks.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Youth Adrinet je spodbujanje različnih aktivnosti za povečanje evropske identitete in dejavnega sodelovanja v družbenem življenju mladih v multi-kulturnem in več-etničnem območju Jadrana. Ker mladi predstavljajo prihodnost, je potrebno vzpostaviti z njimi nove strategije, ki bodo spodbujale njihovo zavezanost v javnem življenju in še posebej v življenju evropske družbe. Projekt predlaga, da se spodbuja medsebojno spoznavanje, razvoj metodologij, s ciljem povečati aktivno sodelovanje mladih v javnem življenju.

Glavni cilji projekta je ustvariti model, kjer bi načelo aktivnega državljanstva mladih našlo pravo mesto, napredni metodološki pristop, ki vključuje lokalne in mednarodne razsežnosti; strokovno usposabljanja osredotočeno na ustvarjanje novih možnosti za zaposlovanje mladih, itd.

Slovenski partner projekta je Občina Izola. Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS) pa je izvajalec nekaterih vsebinskih sklopov, npr. 40-urnih brezplačnih usposabljanj za mlade s področja Obale ter 40-urnih brezplačnih mednarodnih delavnic za mlade med 18. in 29. letom starosti.

V prvih treh julijskih tednih 2013 smo Primss-ovci izvedli prvi sklop 40-urnih izobraževalnih delavnic za mlade. Velik poudarek celotnega projekta je na izobraževanjih s področja vključevanja mladih na trg delovne sile in njihovega spodbujanja pri aktivni udeležbi v civilno družbo. Šest celodnevnih srečanj se je sicer redno udeleževalo 15 mladih, ki so že na začetku izpostavili željo in potrebo, da se naučijo česa novega, predvsem pa uporabnega. Teme posameznih srečanj so tako bile povezane s timskih delom (tako v poslovnih sistemih kot tudi v delovanju mladinskih skupin), s pridobivanjem in razvojem idej, urjenjem ustvarjalnosti in kreativnosti, pa tudi s spoznavanjem pravnih okvirov vstopa mladih na trg dela (npr. razlike med s.p.-jem, zavodom, društvom in d.o.o.-jem). Zelo dobro sprejeti so bili tudi napotki za karierni razvoj in pripravo življenjepisa ter nastopa pred potencialnim delodajalcem. Vsebin smo se skupaj z mladimi lotevali z različnimi pristopi in metodologijami kot so »brainstorming«, metoda DeBonovih šestih klobukov razmišljanja, SWOT analiza itd., ki so vse hitro prenosljive v prakso. Glede na to, da bo večina udeležencev kmalu zaključila študij, so bile naslednje vsebine izobraževanja še posebej dobro sprejete: lastnosti dobrega CV-ja, pomembnost prijave, kakšne so možnosti pri odpiranju lastnega podjetja, kakšno je v resnici timsko delo ter razlika med timom in skupino, nujnost vizije in strategije tima in kakšne so lastnosti, ki jih dober vodja potrebuje, če želi uspeti pri svoji nalogi.

Delavnice smo vodili Peter Kastelic, Mitja Tretjak, Barbara Kramžar, Mateja Šukalo in Danijela Stojanović.

Drugi 40-urni sklop izobraževalnih delavnic je potekal med 16. in 20. septembrom 2013. Program je vključeval tematiko socialnega podjetništva in dobre podjetniške prakse; zasedba izobraževanja je bila mednarodna, saj so se septembrskih srečanj udeležili tudi mladi iz 5 tujih držav, zato so delavnice potekale v angleškem jeziku.

V program so bile vključene vsebine: team-building, delavniško delo na tematike socialnega podjetništva (osnove socialnega podjetništva, poslovni model socialno podjetniške ideje, financiranje  in poslovni načrt v socialnem podjetju). Zadnji dan izobraževanja smo obiskali dobre prakse - na Občini Piran so nam predstavili projekte občine v sklopu socialnega podjetništva, v Portorožu smo obiskali trgovino socialnega podjetja Product Piran, v Malem Dolu pri Komnu pa kmetijo Brinjevko.

Septembrske delavnice smo vodili Peter Kastelic, Mitja Tretjak, Barbara Kramžar (PRIMSS), Tomaž Stritar, Matic Kašnik iz socialnega podjetja Uspešen Podjetnik in Nataša Rupnik iz Zavoda Knof.


INTEL

Projekt INTEL oziroma Innovative and New Tools for Enhancing Life! je mednarodni projekt znotraj programa Evropa za državljane (Europe for Citizens Programme), v katerem kot slovenski partner sodeluje Primorsko svetovalno središče (PRIMSS); ostali partnerji so iz Italije (Cooperativa Sociale Insieme, Cooperativa Sociale Adelante, Associazione Arianova), Belgije (VZW De Vlaspit) in Romunije (Terra III). 

Ker gre za mednarodni projekt, je projekt v nadaljevanju predstavljen v angleščini.

Projekt se je sicer že zaključil, video-predstavitev oz. zaključni videoprojekta INTEL pa si lahko ogledate tukaj.

INTEL is the evolution of "Re-Life", financed by Europe for Citizens in 2008 and awarded with the Golden Stars Awards in 2009, aiming at offering citizens and civil society organizations an opportunity to reflect, debate and act about the most crucial topics related to ecology and environment, in order to promote new lifestyles that facilitate social cohesion and sustainable development.

In the evaluation and follow-up phases of Re-Life, it was raised the need to further promote opportunities for exchange, reflection, debate and action on new and innovative daily practices that may facilitate and promote social inclusion and sustainable development, especially at the grass-root level.

Taking into consideration the European Year of Creativity and Innovation 2009 and the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 2010, the present proposal is based on partners' common will to realize activities that give to citizens concrete hints, and at the same time suggest some innovative tools, on how to contribute to the sustainable development and promote social inclusion at the grass-rot level, granting thus individual and collective advantages.

The main aim of the project is to raise citizens awareness about the responsibilities they should bear, by actively participating in the life of the local community and adopting sustainable life-styles, for the well-being of the whole society.


PROJEKT A.I.D.S. - Aktivno Izobraževanje Družbe o Spolnosti

Program A.I.D.S. - Aktivno Izobraževanje Družbe o Spolnosti je pripravljen z namenom varovanja in krepitve zdravja mladih ljudi. Pri tem imamo namen ponuditi celostno, raznovrstno in kvalitetno paleto informacij in dejavnosti v različnih - mladim prilagojenih - oblikah in pristopih, ki bodo mlade pomagali spodbuditi k razmisleku o življenju, zdravju in (varni) spolnosti.

Na problematiko pa je potrebno gledati širše in znotraj celovitih konceptov. Tako nameravamo vzpodbujati in promovirati tudi prostovoljstvo, enakost in nediskriminacijo ter program voditi v smeri detabuizacije, destigmatizacije ter odprave napačnih predstav tako o bolnikih kot o boleznih/okužbah. Za virusom HIV/AIDS namreč ne obolevajo le pripadniki gejevske populacije, kot se večkrat zmotno predstavlja, tovrstna obolenja tudi niso le problem nerazvitega sveta, prav tako pa za okužbo sploh ni nujen spolni odnos (npr. okužba s krvjo, okuženo iglo itd). Opažamo torej veliko zmotnih in s tem rizičnih prepričanj, ki jih želimo skozi program A.I.D.S. nasloviti in odpraviti.

Zastavili smo si praktične cilje, ki jih želimo s programom doseči:

- da bi mladi sami več razmišljali in več govorili o spolnosti in varnosti pri spolnosti,
- opredeliti in jasno prikazati tvegana vedenja ter promovirati uporabo in izbiro kondoma,
- promovirati in s tem povečati število testiranj za čimprejšnje odkrivanje okužb,
- naučiti mlade o možnostih okužb in pravilne preventive,
- da bi si mladi zgradili pravilno sliko o spolnosti, možnih okužbah in varnosti pri spolnosti,
- izvesti okroglo mizo s pomočjo mladih iz več ciljnih skupin programa,
- izvesti predavanje in različne sklope delavnic,
- biti aktivni pri spreminjanju odnosa do okuženih in obolelih,
- biti aktivni pri spreminjanju odnosa do preventivnih praks,
- biti aktivni pri spreminjanju odnosa do zdravja,
- biti aktivni pri spreminjanju odnosa do prostovoljstva in proaktivnosti mladih,
- skrbeti za nenehno promocijo človekovih pravic in pomena enakosti ter enakih možnosti,
- osveščati o pomenu varnega odstranjevanja igel in brizg iz javnih površin,
- osveščati o prvi pomoči in nadaljnji oskrbi po poškodbi z okuženo iglo ali brizgo. 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.