Pravna svetovalnica

PRAVNA SVETOVALNICA

#pravnosvetovanje #pomoč #človekovepravice #pravnainsocialnavarnost

Pravna svetovalnica je naslednica Primorskega pravnega centra, ustanovljenega s strani ŠOUP v letu 2009. Pravna svetovalnica zagotavlja različne oblike pravne pomoči za utrditev pravne varnosti posameznika, hkrati pa želi prispevati k boljši osveščenosti prebivalcev o njihovih pravicah in dolžnostih. Glavno vodilo delovanja je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zavzemanje za pravno in socialno državo ter pomoč najšibkejšim in ranljivim posameznikom in skupinam.