V PRIMSS-u iščemo Psihologa/Psihoterapevta/Biopsihologa

Job vacancy, SGBV, International protection


OGLAS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: Psiholog/Psihoterapevt/Biopsiholog (m/ž)

Primorskem svetovalnem središču iščemo osebo s profilom Psiholog/Psihoterapevt/Biopsiholog za delo s krajšim delovnim časom (20 ur tedensko). Kraj opravljanja dela je v Izolii z občasnim delom na terenu. Pričetek dela: maj 2017.

Prijava

Prijave zbiramo do petka, 28.04.2017. Motivacijsko pismo skupaj z življenjepisom, oboje v angleščini, pošljite na elektronski naslov pravnik@primss.si


Podrobnejši opis delovnega mesta

Psiholog/Psihoterapevt/Biopsiholog bo zadolžen/a za pripravo in izvajanje delavnic na temo preventive spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola, "Sexual and gender based violence - SGBV", informiranje in psihosocialno svetovanje prosilcem in posameznikom z mednarodno zaščito. Oseba bo tudi zadolžen/a za opravljanje nalog kot so: dvigovanje ozaveščenosti, spremljanje postopkov in poročanje.

Ostale naloge

V manjšem obsegu se izvajajo tudi druge naloge in opravila skladno z navodili delodajalca.

Zahteve
Minimalna izobrazba: dipl. psih., dipl. biopsih. ali spec. druž. in zak. terapije (6/II. oz. 7.stopnja). Potrebno je poznavanje področja mednarodne zaščite, dela z ranljivimi skupinami in področja SGBV. Zahteva se odlično poznavanje angleškega jezika in tri leta relevantnih delovnih izkušenj iz področja psihosocialnega svetovanja ali terapije. Zahteva se visoka raven profesionalne etike in integritete ter izkazana sposobnost dela s posamezniki iz različnega kulturnega ter mednarodnega okolja.

Druge zahteve

Dobro poznavanje dodatnega tujega jezika, dobre komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, samoiniciativnost ter osebnostna primerenost kandidata/ke za delo v nevladni organizaciji.

 


 

JOB VACANCY: Psychologist / Psychotherapist / Biopsychologist

Primorska Region Consulting Center, Koper is seeking a Psychologist / Psychotherapist / Biopsychologist to work part-time (20 hours per week). The position will be based in Izola, but will also involve fieldwork. Starting date: May 2017.

Application Guidelines

All applications must be received by Friday, 28th April 2017. Interested candidates should send a CV along with a cover letterby email at: pravnik@primss.si.

Key Duties and Responsibilities

Psychologist / Psychotherapist / Biopsychologist will be responsible for preparation and implementation of workshops on prevention providing information on "Sexual and gender based violence - SGBV", psychosocial counseling to applicants and beneficiaries of international protection. His/her tasks will also include: advocacy, monitoring and awareness-raising activities.

Key Requirements

Minimum academic qualification: University degree in Psychology, University degree in Biopsychology or Specialisation in Marriage and Family Therapy.

Good knowledge of international protection, expertise in working with vulnerable groups and in particular in the area of SGBV. Excellent knowledge of English and 3 years of relevant professional experience. High level of professional ethics and integrity, proven ability to work with individuals from diverse cultural and ethnic backgrounds as well as from international environment.

Additional Requirements

Good working knowledge of another foreign language, good communication skills, cooperation, initiative, personal suitability to work in an NGO.