V PRIMSS-u iščemo pravnega svetovalca za delo v Ljubljani

Job vacancy, Legal Consultant, International protection

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča iščemo pravnika/co za delo s polnim delovnim časom na področju mednarodne zaščite.

 

OGLAS ZA PROSTO DELOVNO MESTO: Pravni svetovalec (m/ž)

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča iščemo pravnika/co za delo s polnim delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v Ljubljani z občasnim delom na terenu. Pričetek dela: april 2017.

Prijava

Prijave zbiramo do ponedeljka, 17.04.2017. Motivacijsko pismo skupaj z življenjepisom, oboje v angleščini, pošljite na elektronski naslov pravnik@primss.si


Podrobnejši opis delovnega mesta

Pravni/a svetovalec/ka bo zadolžen/a za informiranje, nudenje storitev pravnega svetovanja in zastopanja prosilcem za mednarodno zaščito ter posameznikom z mednarodno zaščito. Podrobneje bo delo vsebovalo: informiranje glede učinkovitega dostopa do slovenskega ozemlja, o postopkih vezanih na mednarodno zaščito in o socialnih ter ekonomskih pravicah. Pravni/a svetovalec/ka bo tudi zadolžen/a za opravljanje nalog kot so: dvigovanje ozaveščenosti, spremljanje postopkov in poročanje ter zagovorništvo.

Določen obseg nalog (v 25%) bo zajemal tudi sodelovanje na drugih projektih iz področja varstva človekovih pravic in informiranja mladih.

Ostale naloge

V manjšem obsegu se izvajajo tudi druge naloge in opravila skladno z navodili delodajalca.

Zahteve
Minimalna izobrazba: dipl. prav. (6/II. oz. 7.stopnja). Potrebno je odlično poznavanje področja prava mednarodne zaščite, upravnega prava vezanega na postopke mednarodne zaščite, osnov mednarodnega prava in prava človekovih pravic. Zahteva se odlično poznavanje angleškega jezika in tri leta relevantnih delovnih izkušenj iz pravnega svetovanja ali ustrezna izobrazba iz področja mednarodne zaščite (prednost bodo imeti tisti kandidati z izkušnjami iz svetovanja v postopkih mednarodne zaščite). Zahteva se visoka raven profesionalne etike in integritete ter izkazana sposobnost dela s posamezniki iz različnega kulturnega ter mednarodnega okolja.

Druge zahteve

Dobro poznavanje dodatnega tujega jezika, dobre komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, samoiniciativnost ter osebnostna primerenost kandidata/ke za delo v nevladni organizaciji.

 


 

JOB VACANCY: Legal Consultant

Primorska Region Consulting Center, Koper is seeking a Legal Consultant. The position will be based in Ljubljana, but will also involve fieldwork. Starting date: April 2017.

Application Guidelines

All applications must be received by Monday,17th April 2017. Interested candidates should send a CV along with a cover letterby email at: pravnik@primss.si.

Key Duties and Responsibilities

The Legal Consultant will be responsible for providing legal information, counseling, assistance and representation to applicants and beneficiaries of international protection. This service includes: informing about effective access to Slovenian territory, about asylum procedures, access to social/economic rights and obligations. His/her tasks will also include: advocacy, monitoring and awareness-raising activities.

Furthermore, 25% of the work assignments will consist in implementing other projects in the field of human rights protection and youth education.

Additional Tasks

Any additional task required for the project, in accordance with the employer’s instructions.

Key Requirements

Minimum academic qualification: University degree in Law

Excellent knowledge of refugee law, administrative law, in particular in the field of international protection, international law and human rights law. Excellent knowledge of English and 3 years of relevant professional experience or relevant educational background (priority will be given to candidates with previous working experience with international protection procedures).

High level of professional ethics and integrity, proven ability to work with individuals from diverse cultural and ethnic backgrounds as well as from international environment.

Additional Requirements

Good working knowledge of another foreign language, good communication skills, cooperation, initiative, personal suitability to work in an NGO.