IZOBRAŽEVALNICA

#izobraževanje #učenje #spoznajsamegasebe #Sokrat #pogovori #delavnice #čudenjejeizvor #Kant

Izobraževalnica je odziv na potrebe študentov, mladih in ostalih zainteresiranih posameznikov po pogovorih in debatah o družbenih pojavih in aktualnih dogodkih; po razmisleku o medčloveških odnosih, po delitvi izkušenj z izjemnimi posamezniki in skupinami.
Izobraževalnica je spodbuda za razmislek o omejujočih in zavajajočih bivanjskih izkušnjah ter delitvi navdušujočih izkušenj in doživetij za spreminjanje sebe in sveta na bolje.
Izobraževalnica je tudi druženje z učenjem praktičnih veščin na različnih interesnih področjih: od  kulture, mediacije, coachinga, meditacije, retorike, pa do kmetovanja, kuhanja, retorike, posameznika kot blagovne znamke kapitala in še mnogo drugega.
Izobraževalnica je uresničevanje idej za svet, ki bi ga želeli živeti in je pogum, da si upamo biti sprememba na bolje. Za boljši svet.